KODEKS EYTKI FIZJO COACH

§1


Wszystkie działania firmy Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii i Zdrowia zgodne są z założeniami Kodeksu Dobrych Praktyk.
 

§2


Nadrzędnym celem firmy Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii i Zdrowia jest świadczenie usług w zakresie afiliacji, badań, patronatu, szkoleń zgodnie ze standardami zawartymi w Kodeksie Dobrych Praktyk, uwzględniając posiadane uprawnienia 
i doświadczenie wykładowców/instruktorów.  
 

§3


Firma Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii i Zdrowia dokłada wszystkich starań, aby oferowane usługi były na najwyższym poziomie 
w zakresie merytorycznym jak i organizacyjnym. 
 

§4


Firma Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii i Zdrowia umożliwia identyfikacje profilu firmy, udostępniając publicznie informacje na temat prowadzonej działalności, obszarów działania i specjalizacji, referencji własnych oraz danych osób realizujących usługę. 
 

§5


Firma Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii i Zdrowia przedstawia oferty Klientom określając zakres, cele oraz cenę świadczonych usług. Umowa na odległość precyzuje zasady i zakres obowiązków pomiędzy firmą Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii i Zdrowia a Klientem. 
 

§6


Kadra realizująca usługi badawcze i szkoleniowe dobierana jest na podstawie posiadanych specyficznych kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia, aby jak najlepiej zrealizować szkolenie dla Klientów. 
 

§7


Badania i kursy odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem, a o komfort każdego z Uczestników dba opiekun lub osoba delegowana z firmy Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii i Zdrowia

§8


Firma Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii i Zdrowia gwarantuje ochronę danych osobowych uzyskanych od Klienta przestrzegając Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 

§9


Firma Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii i Zdrowia stale monitoruje jakość świadczonych usług przy pomocy autorskiej ankiety oraz autorskich narzędzi służących ewaluacji świadczonych usług. 
 

§10


Przez firmę Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii i Zdrowia został opracowany model reagowania na nieprzewidziane sytuacje, który stosowany jest przez upoważnioną osobę. Model ten dostępny jest w Regulaminie firmy Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii i Zdrowia. 
 

§11


Firma Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii i Zdrowia oraz osoby reprezentujące firmę Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii i Zdrowia przestrzegają praw autorskich i posługują się tylko takimi materiałami, do których posiadają prawo. 
 

§12


Firma Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii i Zdrowia respektuje zasady uczciwej konkurencji w pełnym zakresie świadczonych działań, a w szczególności w zakresie reklamy i promocji, informacji o świadczonych usługach oraz ich kosztach.

O MIFIZ

MIFIZ to międzynarodowy projekt poświęcony organizacji szkoleń i warsztatów w zakresie fizjoterapii, masażu, odnowy biologicznej, sportu, tapingu, terapii manualnej, postawy ciała, diagnostyki oraz dietetyki.

Dane firmy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019