dr Katarzyna Gucwa-Porębska

Dr nauk społecznych UJ Katarzyna Gucwa- Porębska, wykładowca akademicki, adiunkt w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych „Biegły sądowy w zakresie dysfunkcjonalności rodziny i dziecka krzywdzonego”. Stypendystka Prezydenta Miasta Krakowa. Autorka ponad 20 artykułów naukowych i dwóch monografii.  Zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą zagadnień dysfunkcji w obszarze funkcjonowania rodziny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko przemocy w rodzinie, zachowań destrukcyjnych, odwrócenia ról – parentyfikacji oraz  socjoterapii i oddziaływań interwencyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w świetlicy środowiskowej jako wychowawca, prowadząc liczne warsztaty, szkolenia z zakresu budowania relacji, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, przeciwdziałania agresji, wspierając rodziny w placówkach penitencjarnych na terenie województwa małopolskiego i śląskiego. Od 2016 do 2019 roku pełniła funkcje ławnika wydziału karnego Sądu Okręgowego w Krakowie. Przez 6 lat pracowała na stanowisku terapeuty zajęciowego w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Od 2017 roku współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia „Druga Szansa”. Od ponad 10 lat bierze czynny udział
w konferencjach i sympozjach naukowych – krajowych i międzynarodowych upowszechniając zdobytą wiedzę popartą licznymi badaniami.

O MIFIZ

MIFIZ to międzynarodowy projekt poświęcony organizacji szkoleń i warsztatów w zakresie fizjoterapii, masażu, odnowy biologicznej, sportu, tapingu, terapii manualnej, postawy ciała, diagnostyki oraz dietetyki.

Dane firmy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019