H jak homeostaza

Współcześnie zdrowie lub chorobę definiuje się poprzez pojęcie homeostazy, która oznacza stan równowagi ustrojowej i którą należy pojmować holistycznie, a więc jako równowagę cielesną, psychiczną i duchową. W trosce o własne zdrowie, zarówno mając na uwadze profilaktykę jak i leczenie, człowiek coraz częściej sięga do naturalnych metod chroniących ludzki organizm przed chorobą oraz w celach leczniczych w czasie jej trwania.

Każda komórka ciała ludzkiego wypełniona jest i otoczona energią, która wpływa i decyduje o harmonii wszystkich tkanek, a więc o zdrowiu w obszarze fizycznym, umysłowym i duchowym. Jedną z metod stosowanych w celu osiągnięcia harmonii energetycznej może być suplementacja. Kiedy zachwycamy się rozwojem cywilizacji i postępem technicznym, warto mieć na uwadze pewną względność tego stanu i docenić naturę.

Człowiek jako cząstka wszechświata, który jest przestrzenią energii, należy do naczyń połączonych natury, a w związku z powyższym powinien dążyć do osiągnięcia harmonii z otaczającym go światem zewnętrznym. Medycyna Wschodu uzależnia stan ludzkiego zdrowia od krążącej w ciele energii zwanej w zależności od obszaru zamieszkania ,,ki” (Japonia), ,,chi” lub ,,qi” (Chiny) oraz ,,praną” (Indie). Harmonia energii w ludzkim ciele to fundament zdrowia, który można zachować m.in. poprzez naturalne metody jej aktywizacji. Energia ta jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania zarówno całego organizmu, jak i jego najdrobniejszych elementów składowych. Energia Qi jest właściwa wszystkim istotom żywym. Każda komórka i narząd mają większy lub mniejszy zasób Qi. Suma energii Qi stanowi o potencjale życiowym całego organizmu. Krążenie energii Qi w zdrowym organizmie ma charakter ciągły i odbywa się ustalonymi szlakami – meridianami.

Współczesność to wzrost zagrożenia dla zdrowia fizycznego i duchowego. Brak aktywności fizycznej, niewłaściwe odżywianie, stres a także degradacja środowiska naturalnego są czynnikami wpływającymi ujemnie nie tylko na jednostkę, ale również na całą populację. Rozwój cywilizacji sprawia, że szuka się lekarstwa na wszelkie dolegliwości ufając bezgranicznie farmakologii, a zapomina się o profilaktyce, nie wspominając o umiejętności odbierania i odczytywania sygnałów płynących z ciała człowieka i właściwej ich interpretacji. Ogniwem przybliżającym człowieka do natury, a zarazem istotnym elementem przywracania wewnętrznej równowagi ustroju – homeostazy jest na pewno suplementacja, która powinna uzupełniać i wypełniać braki w ludzkim organizmie.

Kultura Zachodu nie stworzyła teorii medycznej traktującej człowieka jako integralną całość psychofizyczną. Nie podkreśla podczas choroby pacjenta tak ważnych czynników jak determinacja w walce z zaistniałym schorzeniem oraz optymizm i wiara w końcowy sukces zastosowanej terapii.

Suplementacja wspomaga indywidualną pracę organizmu każdego człowieka ze swoim ciałem oraz terapeuty z pacjentem, przyczyniając się m.in. do pobudzenia wewnętrznej energii, celem zwalczania powstałej dysharmonii oraz przywrócenia homeostazy organizmu. Zdolność utrzymywania stałości parametrów wewnętrznych odnosi się również do samoregulacji procesów biologicznych w ludzkim organizmie, czyli homeostazy, która jest niezbędnym warunkiem zdrowia. Zapewnia ją zaopatrzenie organizmu w niezbędne substancje, tj. aminokwasy, witaminy, kwasy tłuszczowe, czy pierwiastki śladowe, które dla organizmu są konieczne do prawidłowego funkcjonowania.

Zdrowie wymaga zachowania idealnej równowagi organizmu (homeostazy), a także sprawnych mechanizmów adaptacyjnych, w których podstawową rolę odgrywa układ nerwowy. Zachwianie homeostazy skutkuje stanem chorobowym, a w przypadku jej naruszenia zaleca się zażywanie suplementów diety, które uzupełniają istniejące niedobory. Za własne zdrowie odpowiedzialny jest przede wszystkim każdy osobiście, dlatego osoba dbająca o swoje zdrowie powinna świadomie postawić na profilaktykę i suplementację zamiast leczenia.

O MIFIZ

MIFIZ to międzynarodowy projekt poświęcony organizacji szkoleń i warsztatów w zakresie fizjoterapii, masażu, odnowy biologicznej, sportu, tapingu, terapii manualnej, postawy ciała, diagnostyki oraz dietetyki.

Dane firmy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019