E jak energia

Bez aktywizacji przepływu krwi i strumienia limfatycznego nie ma właściwego dla zdrowia poziomu energii, gdyż te dwa elementy są odpowiedzialne za optymalne zasilanie komórek, m.in. w substancje odżywcze, tlen i witaminy, a także biorą udział w usuwaniu z ciała niepożądanych dla niego substancji. Ten proces jest współodpowiedzialny za funkcjonowanie mięśni i przyczynia się do szybszej regeneracji ciała.

Źródłem i nośnikiem energii dla komórek ludzkiego organizmu jest adenozynotrifosforan (ATP). Człowiek każdego dnia przekształca ilość ATP porównywalną z masą własnego ciała (Törnroth-Horsefield S., Neutze R. 2008). Stężenie ATP w komórce wynosi zazwyczaj od 1 do 10 mmol/l, a wszystkie zachodzące w organizmie ludzkim procesy energetyczne służą w końcowym rozrachunku do tworzenia ATP, gdyż jego rozpad uruchamia natychmiast jego resyntezę. Związek ten nie jest magazynowany, lecz tworzony na bieżąco. ATP bierze również udział w regulacji ciśnienia krwi oddziałując na wybrane receptory, a efekt jego działania zależny jest m. in. od umiejscowienia tych receptorów

Podczas wysiłku fizycznego zwiększa się zapotrzebowanie na energię, której ilość zależy m. in. od intensywności wysiłku, czasu trwania i wytrenowania ćwiczącego. Zasoby ATP zmagazynowane w mięśniach szkieletowych są niewielkie i wystarczają tylko na kilka sekund aktywności fizycznej, dlatego proces regeneracji ATP uruchamiany jest niemal natychmiastowo (glikoliza beztlenowa i przemiany tlenowe w cyklu Krebsa). Glikoliza beztlenowa jest szlakiem metabolicznym obejmującym 12 kaskadowych reakcji enzymatycznych, które doprowadzają do wytworzenia ATP (Red. B. Czarkowska-Pączek, J. Przybylski, 2006)

Codzienne stosowanie suplementów generuje reakcje, które wspomagają produkcję ATP. Ma to ogromne znaczenie w odnowie biologicznej, gdyż podczas zmęczenia zmniejsza się w komórce mięśniowej ilość ATP i fosforanu kreatyny. Zdrowie oraz dobre samopoczucie powinno być atrybutem każdego człowieka. Bez wysokiego poziomu energii, odporności, mechanizmów obronnych przed nowotworami i chorobami układu krążenia, nie ma długiego życia. Starzenie jest naturalnym i nieuniknionym procesem w życiu każdego człowieka, ale jego spowolnienie leży w gestii każdego z nas. Starzejemy się od narodzin, a większość chorób cywilizacyjnych jest wynikiem niewłaściwego odżywiania, niskim poziomem aktywności fizycznej oraz brakiem wspomagania organizmu.

Nie wszystko zależy od nas, ale to co można i należy czynić każdego dnia, to wspomagać własne ciało, potęgować swoje zdrowie, a osiągnięty efekt przełoży się na jakość życia poprzez racjonalną suplementację w zakresie produkcji energii i nawadnianie organizmu.

O MIFIZ

MIFIZ to międzynarodowy projekt poświęcony organizacji szkoleń i warsztatów w zakresie fizjoterapii, masażu, odnowy biologicznej, sportu, tapingu, terapii manualnej, postawy ciała, diagnostyki oraz dietetyki.

Dane firmy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019